Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

www.vai.be

Dag van de Architectuur

T 03/242 89 65
dagvandearchitectuur@vai.be