In samenwerking met kunstenplatform WARP strijkt de Dag van de Architectuur dit jaar neer in Sint-Niklaas. Reden is dat de Waaslandse stad er een paar recente bouwwerken bij heeft, ontworpen door internationaal gerenommeerde architecten. Naast een viertal opengestelde gebouwen wordt er, via de rondleiding betonarchitectuur in Sint-Niklaas, extra aandacht besteed aan het opmerkelijke betonpatrimonium dat zijn oorsprong kent in de jaren 1960.

Tijdens de bloei van de textielnijverheid in het interbellum bepaalt de keuze voor de art-decostijl, zowel in rijkelijke privaatwoningen als gehele woonwijken, de architecturale identiteit van Sint-Niklaas. Op stedenbouwkundig vlak zorgt dit binnen de woonblokken voor een merkwaardige collage van woningen, groenzones en fabrieksruimten. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de (textiel-)industrie echter af te rekenen met een structurele crisis waardoor de historische stadskern, tot vandaag, voor architecturale uitdagingen zorgt op het vlak van renovatie, invulwoningen en de herformulering van groen in de stad. Terwijl het hart van de stad geleidelijk aan evolueert tot een winkel- en dienstencentrum ontstaan in de late zestiger jaren frappante uitbreidingen aan de periferie van de stad via meergezinswoningen en de bouw van een koopcentrum. Tegelijk aan deze dynamiek ontstaat een interesse voor structurele en esthetische mogelijkheden van beton wat zich manifesteert in diverse woningen en schoolgebouwen in het hart van de stad. Op stedenbouwkundig vlak worden via het Margaretha­plan vanaf 2005 grote inspanningen geleverd om de stadskern grondig te vernieuwen. Met aandacht voor mobiliteit wordt de Grote Markt en de stationsomgeving geherstructureerd met tal van architecturale injecties. Een gelijkaardige dynamiek valt op bij diverse bouwheren die met een kritisch regionale reflectie inspelen op de bestaande architectuur. Aan de rand van de stadskern leidt dit tot geraffineerde renovaties en boeiende nieuwbouw.
Op de Dag van de Architectuur wordt zowel het centrum als de periferie van Sint-Niklaas verkend via privaatwoningen, publieke gebouwen als bedrijfsgebouwen.