ARCHITECTUUR DIE BLIJFT

De Dag van de architectuur 2011 plaatst het thema duurzaamheid in zijn architecturale context. Het programma wil de in de media al te eenzijdige benadering van het begrip tot duurzame materialen en technieken verrijken met een meer specifieke en genuanceerde invulling. De nadruk ligt enerzijds op duurzaamheid als oplossing van het klimaatprobleem (energie, water, ecologie) en anderzijds als een culturele noodzaak om de belangrijkste huidige socio-culturele uitdagingen (stijgende demografie en diversiteit), te trotseren. Hiertoe worden concrete voorbeelden van projecten gepresenteerd die het brede publiek kan bezoeken.

Samen de uitreiking van de Cultuurprijs Architectuur op 8 oktober zal het VAi een vlugschrift voorstellen waarin een lans wordt gebroken voor duurzaamheid binnen de architectuur vanuit een cultureel perspectief. Uitgangspunt van dit vlugschrift is de stelling dat het duurzaamheidsvraagstuk in de publieke opinie eenzijdig wordt benaderd vanuit een louter technische benadering. Hoewel technologie onontbeerlijk is om te komen tot oplossingen voor het klimaatprobleem is dit onmiskenbaar ook een cultureel vraagstuk. Architectuur en stedenbouw zijn een hoeksteen van de transitie naar een duurzame samenleving. Architecten zijn de eerste bemiddelaars om deze transitie concreet te realiseren. Hierbij moeten zij verder denken dan de concrete eisen van de bouwheer en moeten innovatieve oplossingen aanreiken voor het energieprobleem, de verwachte demografische aangroei, de aansluiting met het mobiliteitsvraagstuk, de omgang met het cultureel erfgoed. Deze transities kunnen enkel slagen wanneer de kwaliteit van de woon, werk - en leefruimte verbetert. De ruimtelijke kwaliteit is immers een belangrijk aspect om de levenskwaliteit te bevorderen. 

OPENGESTELDE GEBOUWEN

GROEN KWARTIER
Marialei , 2018 Antwerpen
Architect: 360 Architecten, Beel & Achtergael , Huiswerk Architecten
Lees meer

KENDALL-KANTOORGEBOUW
Giststraat , 2000 Antwerpen
Architect: Stramien
Lees meer

PARKLOODS
Viaduct-Dam z/n, 2060 Antwerpen
Architect: Verdickt en Verdickt Architecten
Lees meer

C-MINE CULTUURCENTRUM
C-Mine 5, 3600 Genk
Architect: 51N4E
Lees meer

OPEN LEERCENTRUM
Schoonmeersstraat 0, 9000 Gent
Architect: BARO, SumProject
Lees meer

DE SILO
Vissersstraat 2, 3500 Hasselt
Architect: a2o-architecten
Lees meer

VLAAMS ADMINISTRATIEF CENTRUM (VAC)
Diestsepoort 6, 3000 Leuven
Architect: Gigantes Zenghelis, Jaspers - Eyers & Partners
Lees meer

CREMATORIUM HEIMOLEN
Waasmunsterse Steenweg 13, 9100 Sint-Niklaas
Architect: Claus en Kaan Architecten
Lees meer


RONDLEIDINGEN

ANTWERPEN NOORD
wandeling
bibliotheek Permeke, De Coninckplein 26
Start: 13:00
Duur: 1,5 u
Prijs: € 8
Lees meer

KREKENGEBIED (GEANNULEERD)
fiets
Kinderboerderij de Lange Schuur, Stuiverstraat 599, 8400 Oostende
Start: 14:00
Duur: 2u
Prijs: € 8
Lees meer

LEEFBARE HAVEN ZEEBRUGGE
fiets
Zeedijk 68, 8301 Knokke-Heist (ter hoogte van Natuurreservaat Baai van Heist
Start: 14:00
Duur: 2u
Prijs: € 8
Lees meer

MARIA HENDRIKA PARK
wandeling
Verhuurkantoor fietsen, randparking 3de en 23ste Linieregimentsplein 8400 Oostende
Start: 14:00-15:00-16:00
Duur: 1u
Lees meer

RUIMTELIJKE OMGEVING DUIN EN ZEE & FORT NAPOLEON
wandeling
Fortstraat 128, 8400 Oostende
Start: 14:00-15:00-16:00
Duur: 1u
Prijs: € 8
Lees meer

DE NIEUWE BIJLOKESITE
wandeling
STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
Start: 13:30-16:00
Duur: 2u
Prijs: € 8
Lees meer