Broeders Alexianen - Boechout - osar © Sven Van Baarle

Psychiatrisch centrum Broeders Alexianen - administratief gebouw

De renovatie van het psychiatrisch centrum van de Broeders Alexianen in Boechout is een voorbeeld van een duurzame herbestemming van een historisch waardevol gebouw.

Het psychiatrisch centrum biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met een psychiatrische problematiek. Dat gebeurt residentieel of in daghospitaal. De missie van het centrum zit vervat in het logo, dat een brug met drie pijlers voorstelt. De brug staat voor de vaak lange weg die de patiënt aflegt. Die weg begint en eindigt in de samenleving, en het psychiatrisch centrum helpt daarbij de patiënt om opnieuw de brug te maken. Dat gaat gepaard met het aanreiken van veel geborgenheid en beschutting tijdens de zorgperiode. Zie www.alexianenboechout.be voor meer info.

De aardse kleuren in het logo sluiten goed aan bij de inplanting op de site in Boechout en bij de dagelijkse aandacht voor de natuur en de omgeving. Deze aandacht vertaalt zich ook in de manier waarop het onthaalgebouw werd gerenoveerd. Het is hier dat zich het eerste contact met het centrum afspeelt en waar bijgevolg de drempel zo laag mogelijk moet worden gehouden. Het is ook een plek van ontmoeting tussen de patiënt, bezoekers en verzorgers (dokter, psycholoog, administratie).

Aan de buitenkant werd het gebouw helemaal in zijn waardigheid en historische eigenheid hersteld. Binnenin zie je hoe de hedendaagse psychiatrie zich huisvest met respect voor de geschiedenis die er gespeeld heeft.

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.