© Robbe Theunis

WoonLabo

De tentoonstelling DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN brengt het resultaat van het ontwerpend onderzoek gevoerd door masterstudenten aan de opleiding architectuur van de Universiteit Antwerpen. Negen projecten tonen dat verdichting meer kan betekenen dan enkel een toename van de bewoning. Ze vertrekken vanuit de gezamenlijke ambitie om een meerwaarde te betekenen voor de kavel, de wijk en de regio. Onder andere het vormgeven van de leegte, nieuwe woonmodellen en collectiviteitswinsten zorgen voor die meerwaarde.
Een preview van de tentoonstelling is op de Dag van de Architectuur op 11 oktober te bezoeken bij BIN in de Paterstraat in Turnhout. Vanaf november zal de tentoonstelling te zien zijn in de kerk Sint-Jozef-Arbeider in Vosselaar. Het onderzoek kadert in het WoonLabo waarin Stadsregio Turnhout, AR-TUR, Kamp C, de Universiteiten van Hasselt en Antwerpen samen experimenteren met nieuwe woon- en leefconcepten.


Demografische tendensen


Demografische prognoses voorzien een toename van het aantal huishoudens met 13% tegen 2030. Ook fenomenen als vergrijzing, verzilvering, migratie en gezinsverdunning vereisen nieuwe insteken in het huidige woningaanbod. Daarbij dringt een koerswijziging zich op in de omgang met de open ruimte. Deze landschappelijke en demografische tendensen zijn ook te projecteren op het grondgebied van stadsregio Turnhout. Ze vormden de concrete aanleiding voor het onderzoek van de masterstudenten.


De potentie van de leegte


Een gemene deler is dat elk ontwerp vertrekt vanuit de potentiële leegte. De gebouwen bepalen, door ergens te staan, ook steeds de ruimte eromheen. De kwaliteit en toekomstwaarde van architectuur hangt sterk samen met de precisie waarmee het die leegte organiseert. Door lokaal te verdichten kan elders landschap toegevoegd of gevrijwaard worden.


Winsten van collectiviteit


Elk project voorziet een uitbreiding op het huidige woningaanbod aanwezig op de sites. Nieuwe modellen bieden een alternatief voor de individuele woning op de individuele kavel. Die individuele kavel beantwoordt immers niet meer aan de hedendaagse maatschappelijke en demografische tendensen.
De negen projecten zoeken op verschillende schalen naar mogelijke collectiviteitswinsten. Het kan gaan van een gedeelde brievenbus tot een integrale co-housing. Naast de ruimtelijke, materiële en ecologische meerwaarde, bevordert collectiviteit ook sociale interacties en een samenhorigheidsgevoel.


Praktische gegevens


Dag van de Architectuur, zondag 11 oktober 2015, 10 – 18u
BIN, Zellienpand, Paterstraat 55, 2300 Turnhout
Meer info?
www.stadsregioturnhout.be en www.ar-tur.be

Kader
Deze tentoonstelling is een onderdeel van het WoonLabo, waarin Stadsregio Turnhout, AR-TUR, Kamp C, de Universiteiten van Hasselt en Antwerpen samen experimenteren met nieuwe woon- en leefconcepten. Het WoonLabo wordt ondersteund door Provincie Antwerpen en Wonen Vlaanderen. Het project is een voortzetting van het traject geWOONtebreker dat op initiatief van de gemeente Beerse, en samen met AR-TUR , Tri.zone en Stadsregio Turnhout, werd uitgevoerd in 2013 en 2014.

Partners WoonLabo:

BIN
De tentoonstelling op de Dag van de Architectuur vindt plaats bij BIN, het Belgisch Instituut voor Normalisatie, dat gedurende een jaar is gehuisvest in het voormalige winkel- en magazijncomplex van Zellien in het hart van Turnhout. Op 11 oktober worden hier ook de resultaten getoond van de workshop The Welness Study Center met studenten van het Sandberg Instituut in Amsterdam in samenwerking met kunstenaar Martin Belou. Meer informatie via www.b-i-n.be.


 

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.