Incubathor - Genk - Polo architects - Yannick Milpas

Wandeling 2: Waterschei en het Kolenspoor

Nieuwe economie vindt thuis in de streek van oude industrie

Een wandeling door Waterschei geeft een boeiend overzicht van de economische geschiedenis en toekomst van Genk.

Na de sluiting van de mijnen en de Fordfabriek is Genk volop bezig met de vormgeving van nieuwe economische ontwikkeling.  De stad wil de fouten uit het verleden vermijden en meer diverse en veerkrachtige economische activiteiten aantrekken die voor een duurzame werkgelegenheid zorgen. Niet alleen het type activiteiten, maar ook de manier waarop de nieuwe bedrijven zich in de stad vestigen, is belangrijk. Welke relatie gaan ze aan met het stedelijk landschap en hoe worden de mensen erin betrokken?

Een wandeling door Waterschei geeft een boeiend overzicht van de economische geschiedenis en toekomst van Genk. De tuinwijk van Waterschei toont als geen ander de impact die de mijnen op de stad en haar bewoners hebben gehad. Het sluiten van de mijnen was een klap waar Genk maar moeilijk bovenop is geraakt. De nieuwe economische toekomst van de stad ligt dan ook elders: in diversiteit, met vele kleinschalige activiteiten en een breed pallet aan toekomstgerichte economische pioniers. Daarbij speelt onderzoek en ontwikkeling een belangrijke rol, maar ook creatieve industrie, toerisme, zorg, Het Thorpark, de Stalenstraat, de voorzieningenkern van de tuinwijk van Waterschei, de omgeving van het stadion van KRC Genk, Dit zijn strategische en uitdagende locaties waar die nieuwe economische toekomst nu en in de nabije toekomst zal ontstaan. Errond ligt een uniek landschap dat getekend is door de industriële geschiedenis en haar infrastructuur, maar nu uitgroeit tot een prachtig en ecologisch waardevol decor.

 

1. Thorpark (HUB Architecten) met  IncubaThor (POLO Architecten) en Energyville (Kempe Thill)

 

Het bedrijven- en wetenschapspark Thor is een combinatie van economie en technologisch onderzoek in een groen parklandschap. De bedrijven, opleidingscentra en onderzoeksinstellingen die zich hier vestigen, helpen de Genkse economie om de overstap te maken van industriële massaproductie naar een innovatieve, kennisgeoriënteerde economie. Voor het Thorpark werd een masterplan ontwikkeld dat het unieke pionierslandschap op de voormalige mijnsite maximaal in ere laat en toch de nodige flexibiliteit aanbiedt aan geïnteresseerde bedrijven. De eerste projecten die dit jaar opgeleverd zijn of worden, zijn het Incubathor-gebouw voor startende of kleinschalige onderzoeksbedrijven en het Smart grid lab van Energyville, een onderzoekscentrum voor geavanceerde energietechnieken.

 

2. Stalenstraat (masterplan BUUR) en Menos (Osar architects)

 

De Stalenstraat is een van de historische handelsstraten die Genk rijk is, en voor bewoners van Waterschei vaak een meer evidente bestemming dan het eigenlijke stadscentrum. Het wat rommelige amalgaam van winkels en voorzieningen mist nog een eigen gezicht, maar is duidelijk aan een opmars bezig. De stad liet ontwerpend onderzoek uitvoeren om te kijken hoe de as zich in de toekomst verder kan ontwikkelen en de relatie met de parallel verlopende Stiemerbeekvallei verbeterd kan worden.

Een uniek project dat recent de deuren opende in de Stalenstraat, is het woonzorgcentrum Menos. In een eigentijdse architectuur wordt hier een woonomgeving geschapen voor zorgbehoevende ouderen die zo huiselijk mogelijk aanvoelt en aan mensen de ruimte geeft om nog zelf invulling te geven aan hun dag.

 

3. Waterschei tuinwijk - Sint-Jansschool

 

Toen de steenkoolmijnen hun deuren sloten, verdween ook de economische bestaansreden van de wijken in het noorden van Genk. Waterschei dreigde een afgesneden randgebied zonder belangrijke functies te worden. De kwaliteit van de woningen en de publieke ruimte heeft er echter voor gezorgd dat de wijk populair is gebleven. Voormalige voorzieningen worden vernieuwd of omgebouwd. Zo is de voormalige Sint-Jansschool verbouwd tot woonproject.

 

4. Christus-Koning Kerk en Duinenlaan

 

De tuinwijk van Waterschei was oorspronkelijk een echte company town, waar de Mijn verantwoordelijk was voor zowel de woningbouw als alle bijhorende voorzieningen. De prachtige Christus-Koning Kerk (nu in renovatie) is daar het meest sprekende voorbeeld van. De Duinenlaan zelf werd aangelegd als Avenue Charbonnière, ontsluitingsweg voor het wegverkeer van en naar de mijn. Die functie heeft de laan verloren en ze ligt er een beetje troosteloos bij: een grondige heraanleg kan de allure van weleer herstellen, zodat ze een echte toegangspoort naar het voetbalstadion kan worden.

 

5. Kolenspoor en KRC Genk stadion

 

Het stadion van KRC Genk is de grootste publiekstrekker in het noorden van Genk. Toch ligt het stadion erg geïsoleerd en is er weinig contact met de rest van het gebied. Momenteel wordt onderzocht hoe een eventuele uitbreiding van de site plaats kan bieden aan bijkomende functies. Een bijzondere rol kan gaan naar het voormalige kolenspoor, dat naast het Thorpark en het voetbalstadion ook andere strategische plekken in Genk verbindt, zoals C-mine en La Biomista. Op termijn zou hier een nieuwe route kunnen ontstaan die zowel de economie als het toerisme dient.

 

6. Mijnterrils en landschapspark

 

De meest zichtbare overblijfselen van de mijngeschiedenis liggen in het landschap rond Genk. De mijnterrils steken tot 80 meter boven het maaiveld en zijn door de jaren uitgegroeid tot unieke biotopen. In Waterschei is rond de terrils een natuurgebied ontstaan, dat doorloopt tot aan het Thorpark en ook in de toekomst als landschapspark zal blijven bestaan.

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.