Pakhuis Clemmen-Gent-ALT architectuur ©Thierry Lagrange

Pakhuis Clemmen

Gentse parel aan de Leie

De renovatie van de achterbouw van Hotel Clemmen in de Veldstraat in Gent, beter bekend als het Museum Vander Haeghen, is rond.

Het Hotel Clemmen werd eind 18de eeuw opgetrokken. Toen was het een katoendrukkerij en een pakhuis dat aan de achterkant uitgaf op de Leie. In de 19de eeuw bewoonde de Gentse drukkersfamilie Vander Haeghen dit prachtige gebouw. De laatste telg, Arnold Vander Haeghen, schonk het Hotel Clemmen aan de stad op voorwaarde dat het zou worden opengesteld als museum. Dat er ook een pakhuis bij hoort is zo goed als onbekend, maar het is een van de weinige nog bestaande industriële pakhuizen uit de 18de eeuw. Bedoeling is dat het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd er onderdak vindt.

Het project focust op de dialoog tussen de bestaande oude beton- en houtstructuren en een reeks nieuwe interventies. In het interieur werd veel aandacht besteed aan meubilering en vergaderplekken. Buiten valt vooral de uitbreiding op het dak op en de heraanleg van het binnenplein. Het zijn twee interventies die iets vertellen over hoe een stad verbindt met haar bevolking.

Waar mogelijk werden passieve maatregelen voorzien, zoals doorgedreven dakisolatie. Waar het niet anders kon, werden ‘afwijkende’ maatregelen genomen (voorbeeld binnenisolatie omwille van historische buitengevel). Verder werden voorzien: een energiezuinige verwarmingsinstallatie en geïsoleerde luchtgroepen, een gecontroleerde balansventilatie met warmterecuperatie en een warmtepomp met grondpijpen, en energiezuinige verlichting.

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.