Trefcentrum - Moorsel - De Kort van Schaik Van Noten © Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel

Trefcentrum als voorbeeld voor andere kleine gemeenten

Het nieuwe Trefcentrum ‘Bergsken’ was een van de drie laureaten van de Prijs Wivina De Meester voor Excellent Bouwheerschap 2014. De jury stelde het als voorbeeld voor andere kleine gemeenten in Vlaanderen.

Het Trefcentrum bevindt zich op een geklasseerde pastorijsite. Een ruimtelijke ingreep lag dus niet voor de hand. Door de pastorij en de aangrenzende tuin open te stellen voor het publiek werd meteen een groene ruimte toegevoegd aan de overwegend verharde dorpskern. Het pastorijdomein, dat in onbruik was geraakt, krijgt als het ware een tweede adem door dit moderne centrum.

Het vooropgestelde bouwprogramma was divers: ruimtes voor verenigingen, een polyvalente zaal, een nieuwe accommodatie voor de jeugdvereniging KLJ en een publiek park. Maar er werd goed samengewerkt. De vzw Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel fungeerde als bouwheer maar er waren meerdere ‘eigenaars’ bij betrokken: onder meer de provincie Oost-Vlaanderen als subsidieverstrekker, de Stad Aalst als bouwheer voor de publieke tuinaanleg, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel als eigenaar van pastorij en grond, en niet te vergeten, de inwoners van Moorsel die het project mee gefinancierd hebben.

Via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester werd het Antwerps-Rotterdams architectenbureau De Kort Van Schaik Van Noten aangesteld. Het bureau stelde een stedenbouwkundig en landschappelijk evenwichtig project voor, dat ten volle rekening houdt met het niveauverschil en de toch vrij complexe inplanting van de site in de dorpskom.

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.