© Bas Bogaerts

Atelier Productieve Stad - Tentoonstelling

De tentoonstelling gaat op zoek gaat naar het menselijk kapitaal achter de productieve stad. Ze toont portretten en verhalen van mensen in hun werkomgeving binnen de stadswijken en industriegebieden van het Brusselse grootstedelijke gebied.

Het initiatief kadert in het Atelier Productieve Stad, dat werkt rond de hypothese van een productief stadsproject voor de metropolitane ontwikkeling van Brussel en omstreken. Wereldwijd zijn stad en economie in transitie. Binnen enkele decennia zal meer dan driekwart van de wereldbevolking in steden of verstedelijkte regio’s wonen en zal het grootste deel van de productie en de welvaart in de stad plaatsvinden. Wat betekent dat voor de ruimtelijke opgave? Hoe kunnen we samenleving en individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik en territorium (steeds) opnieuw op elkaar afstemmen en beter inspelen op de transities die de wereld ingrijpend zullen blijven veranderen?

FIRMA vzw laat foto’s zien van Bas Bogaerts, interviews en cartografie van Architecture Workroom en inspirerend studentenwerk uit internationale kunst- en architectuurscholen.

De tentoonstelling is open op de zondagen 27 september en 4,11 en 18 oktober, telkens van 10 tot 18u.

Je kan met Architecture Workroom Brussels ook wandelen door de Noordrand van Brussel.

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.