Kastorwegel - 24 groepswoningen

Sociaal wonen aan de stadsrand

Kastorwegel is een sociaal woonproject met 24 woonentiteiten, ingeplant in de stadsrand van Waregem.

Woonproject Kastorwegel laat zien hoe een gezonde samenwerking tussen bouwheer, vergunnende overheid en architect, in dit geval Ar-tuur Architectenbureau, kan leiden tot een geslaagde realisatie. Het woonproject biedt wel degelijk een maatschappelijke meerwaarde voor de bewoners en voor de omwonenden door het toegankelijk karakter ervan en door de verwevenheid in de bestaande verkavelingscontext.

De bouwplaats was voordien een groene weide langs drie zijden ingesloten door verkavelingen. De architecten hebben geprobeerd om een schakel te creëren tussen het open landschap langs de vierde zijde en de bebouwing errond. Door de woningen te groeperen in vier clusters van telkens zes eenheden hoeft het terrein niets aan transparantie in te boeten. De wooneenheden zijn onderling verschillend in grootte en type. Dat zorgt niet alleen voor een sociale mix van huurders maar maakt ook het levenslang wonen mogelijk binnen een zelfde wooncluster.

De clusters zijn op hun beurt zo ingeplant dat interessante binnengebieden ontstaan waarlangs een netwerk van paden loopt. Het netwerk brengt fietsers en wandelaars van de perifere zone tot in het hart van het project. De vormentaal van de clusterarchitectuur is een herinterpretatie van de typische Vlaamse verkavelingswoning.

Mijn Dag ❤ / Mijn reservaties
Je moet ingelogd zijn om
te kunnen toevoegen aan 'mijn dag'.